Arbetsberoende och utbrändhet

Vad är utbrändhet?

Utbrändhet definieras i den internationella klassificeringen av sjukdomar 11:e Revision (ICD-11) av Världshälsoorganisationen enligt följande:

"Utbrändhet är ett syndrom som uppfattas som ett resultat av kronisk stress på arbetsplatsen som inte har lyckats hanteras. Det kännetecknas av tre dimensioner:

 • känslor av energiutarmning eller utmattning;
 • ökat mentalt avstånd till ens jobb, eller känslor av negativism eller cynism relaterade till ens jobb; och
 • minskad professionell effektivitet.

Utbrändhet hänvisar specifikt till fenomen i yrkessammanhang och bör inte användas för att beskriva upplevelser inom andra områden i livet.”

Utmattning är kärnsymptomet på utbrändhet och indikerar den övergripande känslan av att vara överväldigad och utmattad av arbetsuppgifter. Mer och mer forskning tyder på att det är det strikt relaterad till depression. Det finns många resurser om utbrändhet som du kan hitta på webben, inklusive Världshälsoorganisationens webbsida

De ger lite information om hur man känner igen utbrändhet, dess möjliga orsaker och konsekvenser, och hur man hanterar det.

Orsaker till utbrändhet

Forskning visar att de viktigaste orsakerna till utbrändhet inkluderar:

 • hög arbetsbelastning som gör det svårt att möta jobbets krav,
 • bristande kontroll på jobbet: när du inte kan påverka beslut som påverkar ditt arbete, har du begränsad professionell autonomi och du har inte tillgång till de resurser som krävs för att göra ett effektivt jobb,
 • brist på belöningar: brist på erkännande och ekonomiska, institutionella eller sociala belöningar,
 • gemenskap: bristande goda relationer med andra människor på jobbet, bristande stöd från arbetsledare och kollegor, bristande tillit och konflikter på jobbet,
 • brist på rättvisa: när du uppfattar beslut på jobbet som orättvisa,
 • värderingar: när organisationens mål och värderingar står i konflikt med dina egna mål och värderingar.

Förebyggande och hantering av utbrändhet

Rekommendationerna om förebyggande och hantering av utbrändhet inkluderar:

 • ändra arbetsmönster, t.ex. arbeta mindre, ta fler pauser, undvika övertidsarbete, balansera arbetet med resten av ditt liv,
 • utveckla hanteringsförmåga, t.ex. kognitiv omstrukturering, konfliktlösning, tidshantering,
 • få socialt stöd både från kollegor och familj,
 • använda avslappningsstrategier, t.ex. mindfulnessövningar,
 • främja god hälsa och kondition, ta hand om god sömn,
 • utveckla en bättre självförståelse genom olika självanalytiska tekniker, rådgivning eller terapi.

Dess betydelse för arbete och allmän funktion

I vissa länder, t.ex. Sverige , är utbrändhet ett erkänt tillstånd för vilket individer kan söka sjukledighet. I de flesta länder är det dock ännu inte officiellt erkänt som ett medicinskt tillstånd. Ändå är det ett allvarligt hälsoproblem som kan bidra väsentligt till din vardagliga funktion, och du kanske vill söka professionell hjälp för att hantera det.

Dess innebörd för ARBETSBEROENDE

Utbrändhet är nära relaterat till arbetsberoende och kan vara dess stor konsekvens.

Arbetsberoende är relaterat till högre stress i samband med arbete, samt stress utanför arbetsmiljön, t.ex. på grund av familjeproblem. Individer som är beroende av arbete hanterar inte sin arbetsstress på ett effektivt sätt, vilket kan leda till utbrändhet. Arbetsberoende är också förknippat med erkända orsaker till utbrändhet som t.ex hög arbetsbelastning, bristande socialt stöd, konflikter på jobbet, avvikande beteende på jobbet, kontraproduktivt arbetsbeteende, och oförskämdhet betyder oförskämt, osocialt och oartigt beteende.

Prospektiva studier visade det arbetsberoende förutsäger psykisk ångest ett år senare, såväl som utmattning sex månader senare. Det betyder att om du är beroende av arbete kan din stressnivå med tiden stiga och leda till utmattning, vilket är det centrala symptomet på utbrändhet.

Det behövs dock fler studier för att förstå hur och när arbetsberoende ökar utbrändheten.

Poängen

Arbetsberoende kan orsaka allvarlig utbrändhet, vilket kan leda till att du blir yrkesmässigt och personligt oförmögen. Det är bättre att förebygga det med lämpliga stressreducerande lösningar än att ta konsekvenserna av det och behandla det. Återhämtning från ett fullt utbränd syndrom kan vara mycket utmanande och ta år.

sv_SESvenska