Zasvojenost z delom in izgorelost

Kaj je izgorelost?

Izgorelost je opredeljena v Mednarodni klasifikaciji bolezni 11 Revizija (ICD-11) s strani Svetovne zdravstvene organizacije, kot sledi:

»Izgorelost je sindrom, ki je konceptualiziran kot posledica kroničnega stresa na delovnem mestu, ki ni bil uspešno obvladovan. Zanj so značilne tri dimenzije:

 • občutek pomanjkanja energije ali izčrpanosti;
 • povečana duševna distanca do službe ali občutki negativizma ali cinizma v zvezi s službo; in
 • zmanjšana poklicna učinkovitost.

Izgorelost se nanaša posebej na pojave v poklicnem kontekstu in se ne sme uporabljati za opisovanje izkušenj na drugih področjih življenja.«

Izčrpanost je glavni simptom izgorelosti in kaže na splošni občutek preobremenjenosti in utrujenosti zaradi delovnih obveznosti. Vse več raziskav kaže, da je tesno povezana z depresijo. Obstajajo številni viri o izgorelosti, ki jih lahko najdete na spletu, vključno s spletno stranjo Svetovne zdravstvene organizacije

Ponujajo nekaj informacij o tem, kako prepoznati izgorelost, njene možne vzroke in posledice ter kako ravnati s tem.

Vzroki za izgorelost

Raziskave kažejo da najpomembnejši vzroki za izgorelost vključujejo:

 • velika obremenitev, ki otežuje izpolnjevanje delovnih zahtev,
 • pomanjkanje nadzora pri delu: ko ne morete vplivati na odločitve, ki vplivajo na vaše delo, imate omejeno poklicno avtonomijo in nimate dostopa do virov, potrebnih za učinkovito opravljanje dela,
 • pomanjkanje nagrad: pomanjkanje priznanja in finančnih, institucionalnih ali družbenih nagrad,
 • skupnost: pomanjkanje dobrih odnosov z drugimi ljudmi na delovnem mestu, pomanjkanje podpore nadrejenih in sodelavcev, pomanjkanje zaupanja in konflikti na delovnem mestu,
 • pomanjkanje pravičnosti: ko odločitve v službi dojemate kot nepoštene,
 • vrednote: ko so cilji in vrednote organizacije v nasprotju z vašimi lastnimi cilji in vrednotami.

Preprečevanje in spopadanje z izgorelostjo

Priporočila v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem izgorelosti vključujejo:

 • spreminjanje delovnih vzorcev, npr. manj dela, več odmorov, izogibanje nadurnemu delu, usklajevanje dela s preostalim življenjem,
 • razvijanje spretnosti obvladovanja, npr. kognitivno prestrukturiranje, reševanje konfliktov, upravljanje časa,
 • pridobitev socialne podpore tako s strani sodelavcev kot družine,
 • uporaba sprostitvenih strategij, npr.
 • spodbujanje dobrega zdravja in kondicije, skrb za dober spanec,
 • razvijanje boljšega samorazumevanja z različnimi samoanalitičnimi tehnikami, svetovanjem ali terapijo.

Njen pomen za delo in splošno delovanje

V nekaterih državah, npr. na Švedskem, je izgorelost priznano stanje, zaradi katerega lahko posamezniki prejmejo bolniški dopust. V večini držav pa še ni uradno priznana kot zdravstveno stanje. Kljub temu gre za resno zdravstveno težavo, ki lahko pomembno vpliva na vaše vsakodnevno funkcioniranje, zato bi morda želeli poiskati strokovno pomoč, da se z njo spopadete.

Njen pomen za ZASVOJENOST Z DELOM

Izgorelost je tesno povezan z zasvojenostjo z delom in je lahko pomembna posledica zasvojenosti.

Zasvojenost z delom je povezana z večjim stresom, povezanim z delom, pa tudi stresom izven delovnega okolja, npr. zaradi družinskih težav. Posamezniki, zasvojeni z delom, ne obvladujejo učinkovitega stresa pri delu, kar lahko povzroči izgorelost. Zasvojenost z delom je povezana tudi s prepoznanimi vzroki izgorelosti kot npr velika obremenitev, pomanjkanje socialne podpore, konflikti pri delu, deviantno vedenje pri delu, kontraproduktivno delovno vedenje, in nevljudnost pomeni nesramno, nedružabno in nevljudno vedenje.

Prospektivne študije so to pokazale zasvojenost z delom napoveduje duševno stisko eno leto pozneje, tako dobro, kot izčrpanost šest mesecev kasneje. To pomeni, da če ste zasvojeni z delom, se lahko sčasoma raven vašega stresa poveča in povzroči izčrpanost, ki je glavni simptom izgorelosti.

Vendar je potrebnih več študij, da bi razumeli, kako in kdaj zasvojenost z delom poveča izgorelost.

Pomembno sporočilo

Zasvojenost z delom lahko povzroči hudo izgorelost, ki vas lahko privede do poklicne in osebne nezmožnosti. Bolje jo je preprečiti z ustreznimi rešitvami za zmanjšanje stresa, kot trpeti njenee posledice in jo zdraviti. Okrevanje po izgorelosti je lahko zelo zahtevno in lahko traja tudi leta.

sl_SISlovenščina